ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA BDMBET.COM PROWADZONYM PRZEZ TERDERSOFT B.V.

Jeśli użytkownicy i firma mają nieporozumienia, użytkownik może podjąć następujące kroki w celu ich rozwiązania:

1. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

W razie wątpliwości dotyczących naszych usług, prosimy o kontakt z naszym wsparciem klienta pod adresem [email protected].

  • Możesz zgłaszać swoje uwagi do naszego personelu wsparcia, postępując zgodnie z procedurami kontaktowymi podanymi na naszej stronie.
  • Skargi klientów są najpierw rozpatrywane przez nasze biuro obsługi, a jeśli pozostają nierozwiązane, eskalują w ramach naszej hierarchii zespołu. Aktualizacje dotyczące postępu skargi będą komunikowane na bieżąco.
  • Jeżeli wewnętrzne rozwiązania okażą się niezadowalające, można zwrócić się do zewnętrznych organów, takich jak niezależni arbitrzy, regulatorzy gier lub wymienione podmioty licencyjne na naszej stronie.
  • W przypadku sporów decydującym czynnikiem są nasze dane serwerowe i zapisy logów. Akceptujesz, że w przypadku nieporozumień nasze zarejestrowane wyniki, wyświetlane na ekranie gry i zapisane przez nasz serwer, będą stanowiły ostateczny punkt odniesienia. Zgadzasz się, że nasze udokumentowane wyniki są decydujące przy ocenie Twojego udziału w grach online.
  • W celu omawiania sporów skontaktujemy się z Tobą za pomocą danych kontaktowych podanych na Twoim koncie.

Jeżeli te ścieżki zostaną wyczerpane bez rozwiązania, kolejnym krokiem jest kontakt z Curacao Interactive Licensing (CIL) pod adresem [email protected].

2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPORÓW PRAWNYCH

Legalność naszych Warunków i Zasad podlega prawu Curacao. Wszystkie strony zgadzają się na poddanie wszelkich sporów, konfliktów lub nieporozumień wynikających z lub związanych z Warunkami i Zasadami, bądź jakichkolwiek kwestii dotyczących ich rozwiązania, naruszenia lub ważności, wyłącznej jurysdykcji Curacao.